Tag

Tag

W HTML, XML i innych językach znaczników znacznik jest elementem wstawianym do dokumentów lub plików, który zmienia wygląd treści lub wykonuje akcję. Poniżej znajduje się element HTML z otwartym znacznikiem (znacznikiem początkowym) pokazującym nazwę i atrybut oraz znacznikiem zamykającym (znacznikiem końcowym) pokazującym ukośnik i nazwę otwartego znacznika.

Każdy znacznik jest zawarty między nawiasami mniejszymi i większymi niż ostre, a wszystko między znacznikiem otwierającym i zamykającym jest wyświetlane lub ma na niego wpływ znacznik. W powyższym przykładzie tag <a> tworzy łącze o nazwie „Computer Hope”, które wskazuje na plik hope.html.

W przypadku tagów bez tagu zamykającego, takich jak tag <img>, najlepiej jest zakończyć tag ukośnikiem.

Subskrybuj

Zapisz się do naszego Newslettera