HTTP

HTTP

Hypertext Transfer Protocol to protokół aplikacji dla rozproszonych, współpracujących, hipermedialnych systemów informacyjnych, który umożliwia użytkownikom przekazywanie danych w sieci WWW.

HTTP został wynaleziony wraz z HTML, aby stworzyć pierwszą interaktywną, tekstową przeglądarkę internetową: oryginalną sieć WWW. Obecnie protokół pozostaje jednym z podstawowych sposobów korzystania z Internetu.

HTTP jako protokół żądanie-odpowiedź umożliwia użytkownikom interakcję z zasobami sieciowymi, takimi jak pliki HTML, poprzez przesyłanie wiadomości hipertekstowych między klientami a serwerami. Klienci HTTP zazwyczaj używają połączeń TCP (Transmission Control Protocol) do komunikowania się z serwerami.

HTTP wykorzystuje określone metody żądań w celu wykonywania różnych zadań. Wszystkie serwery HTTP używają metod GET i HEAD, ale nie wszystkie obsługują pozostałe metody żądań.

Subskrybuj

Zapisz się do naszego Newslettera