HTML

HTML

HTML to język znaczników, który definiuje strukturę treści. HTML składa się z serii elementów, których używasz do zamykania lub zawijania różnych części treści, aby wyglądały lub działały w określony sposób.

Otaczające znaczniki mogą tworzyć hiperłącze do słowa lub obrazu w innym miejscu, mogą dodawać kursywę, powiększać lub zmniejszać czcionkę i tak dalej. Z czego się składa?

Znacznik otwierający: Składa się z nazwy elementu (w tym przypadku p), ujętej w otwierające i zamykające nawiasy kątowe. Określa, gdzie element zaczyna się lub zaczyna obowiązywać — w tym przypadku, gdzie zaczyna się akapit.

Znacznik zamykający: jest taki sam jak znacznik otwierający, z wyjątkiem tego, że zawiera ukośnik przed nazwą elementu. Określa, gdzie kończy się element — w tym przypadku kończy się akapit. Niedodanie tagu zamykającego jest jednym ze standardowych błędów początkujących i może prowadzić do dziwnych wyników.

Zawartość: To jest zawartość elementu, który w tym przypadku jest tylko tekstem.

Element: tag otwierający, tag zamykający i zawartość razem składają się na element.

Subskrybuj

Zapisz się do naszego Newslettera