Google Tag Assistant

Google Tag Assistant

pojęcie które odnosi się do darmowego rozszerzenia przeglądarki Google Chrome.

Umożliwia ono weryfikowanie poprawności funkcjonowania i wdrażania narzędzi takich jak Google Analytics czy Google Tag Manager.

Narzędzie to jest w pełni funkcjonalne i pozwala np. śledzić historię ścieżki danego użytkownika. Sprawdzane są wszystkie zdarzenia pod kątem problemów. Wygenerowany jest kompleksowy raport.

Subskrybuj

Zapisz się do naszego Newslettera