Adres IP

Adres IP

pojęcie odnoszące się do unikatowego numeru przyporządkowanego urządzeniom w sieciach komputerowych. IP zapisuje się w postaci czterech oktetów w postaci dziesiętnej podzielonej kropkami.

W adresach, które zostały przypisane komputerom, część bitów znajdująca się z lewej strony 32-bitowego adresu IP identyfikuje sieć. Liczba tych bitów zależy od tzw. klasy adresu.

Pozostałe bity w 32-bitowym adresie IP identyfikują konkretny komputer znajdujący się w tej sieci. Taki komputer nazywany jest hostem. Adres IP komputera składa się z części sieciowej i części hosta, które reprezentują konkretny komputer znajdujący się w konkretnej sieci.

Subskrybuj

Zapisz się do naszego Newslettera